Regels

Tijdens de JOTI komen een heleboel scouts bij elkaar om met elkaar te chatten. Om dit allemaal gezellig te houden, is het de bedoeling dat je je aan enkele regels houdt. Lees de regels en houd je er dus aan.

Gedrag
Gedraag je naar de Scoutingwet en -belofte. Heb respect voor je medescouts en operators (met een @ voor hun naam). Houd het gezellig en draag actief bij aan een positieve sfeer in het chatkanaal. Tegen pesten zullen harde maatregelen worden genomen. De operators zijn er voor om te kijken of alles goed verloopt, zullen waarschuwingen geven en indien nodig maatregelen nemen. Ze kunnen je bijvoorbeeld uit een kanaal zetten of je voor een bepaalde tijd van het ScoutLink-netwerk verwijderen.

Taal(gebruik)
In de Nederlandstalige chatkanalen beginnend met #dutch wordt Nederlands gesproken. Schelden of ordinair taalgebruik is niet toegestaan.

Idling (niets zeggen in een kanaal)
Alleen maar in het kanaal zitten en niet meechatten, is niet toegestaan. Het is heel ongezellig en je houdt tijdens de JOTI een plekje bezet van iemand die wel heel graag wil chatten. Als je langer dan 30 minuten niets zegt, zul je automatisch verwijderd worden.

Flooden (meerdere zinnen achter elkaar)
Flooding is niet toegestaan. Als je lukraak letters achter elkaar typt of elke keer dezelfde zin typt, wordt dit door de andere chatters als erg vervelend ervaren. Zij kunnen, doordat jouw regels tekst elke keer op hun scherm verschijnen, geen gesprek meer met elkaar voeren.

Schrijven met alleen hoofdletters
Dit wordt beschouwd als SCHREEUWEN en is niet toegestaan.

Persoonlijke informatie
Geef nooit persoonlijke informatie! Hoe aardig de scout aan de andere kant ook lijkt, hij of zij kan heel iemand anders zijn met foute bedoelingen. Geef dus geen telefoonnummers of andere privé-informatie aan iemand door! Spreek ook nooit zomaar met iemand af om elkaar te ontmoeten.

Iemand vervelend?
Als iemand vervelend doet in een kanaal zullen de operators (de scouts met een @ voor hun naam) dit meestal wel zien. Wat je in een privégesprek doet, kunnen zij helaas niet zien. Gebeurt er iets vervelends in een privégesprek, laat dit dan altijd aan je leiding zien.