Regels

De groeiende populariteit van ScoutLink maakt het noodzakelijk om enkele regels en verordeningen te bepalen om zo een veilige en prettige chatomgeving voor Scouts te creeren.
De schending van enige van deze regels, afhankelijk van strengheid, kan resulteren in een mondelinge waarschuwing, tijdelijke ban van het netwerk of zelfs in het blokkeren van ISP. Deze regels en verordeningen moeten ScoutLink, de kanalen en de gebruikers beschermen.
Als je schendingen (van welke aard dan ook) van deze regels waarneemt en/of een klacht daarover wilt indienen, kopieer dan het logboek van de chat en e-mail deze aan de desbetreffende Regio Coordinator voor verdere actie (zie Team).

Gedrag
Gedraag je naar de Scoutingwet en -belofte. Vele problemen kunnen worden vermeden door dit in gedachten te houden. Jij bent zonder uitzondering verantwoordelijk voor iedereen die gebruik maakt van je computer of nickname op de servers.

Idling (niets zeggen in een kanaal)
Alleen maar in het kanaal zitten of er niets uitvoeren en niet mee chatten is niet netjes. Niets is vervelender dan proberen om iemand aan te spreken die er niet is. Wie langer dan 30 minuten idle is, loopt de kans om gepart te worden door een bot.

Kanalen
Voor een overzicht van de kanalen type /list in je IRC client.

Bots, Scripts en Hostmasks
Onbevoegde bots, scripts en spoofed hostmasks worden niet getolereerd.

Popups / Aliases / IRC Client programmering
Autogreets zijn niet toegestaan. Houd voor popups als richtlijn aan: niet meer dan twee a drie lijnen. (een lijn is 45 karakters lang).

Geluiden
Willekeurige wavs, midi’s of mp3′s mogen niet in het kanalen worden afgespeeld, tenzij ze deel uitmaken van het gesprek, zoals hello.wav. Als je geluiden met anderen wilt delen, is #sounds daar het kanaal voor.

Taal (-gebruik)
Fout of ordinair taalgebruik is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor MSN taal. Typ dus normaal Nederlands.

Flooden (meerdere zinnen achter elkaar)
Flooding is niet toegestaan.

Badge swoppen
Wij realiseren ons dat het swoppen deel uitmaakt van Scouting is. Beperk dit in het kanaal echter tot een minimum om anderen er niet mee te storen. Een private is dan een oplossing. Je kan ook altijd terecht in het speciale swap kanaal #collectors.

FServers
Open of openbare fservers worden niet toegelaten.

Persoonlijke informatie
LET OP!! Geef geen telefoonnummer of adres op een kanaal!

IRC Clients
De IRC clients zoals mIRC, X-Chat, BitchX, IRCle, ircII verschillen zeer. Sommige herkennen kleur en plaatjes, andere niet. Houd hier rekening mee.